Kıl Tekniği

Kaşlar için kıl tekniği ve doğallık

Bir çok kaş problemine karşı geliştirilmiş bir uygulamadır. İlk olarak ten rengi ve saç rengine uygun olan pigment belirlenir. Bu şekilde en doğal görüntü sağlanır. Kişilerin bir çoğunun kaşları simetrik değildir. Bu sebeple altın oran ölçü cetveli kullanılır. Kişinin isteğine ve yüzünün şekline göre hatlar belirlenir. Uygun olan pigment uygulama iğnesi veya kalemi olarak adlandırılan cihaza alındıktan sonra işlem başlar. Kaşların çıkış önünden başlanarak son uzama noktasına kadar düzgün bir biçimde uygulanır Her bir kıl tek tek ve kişinin kıllarının çıkış yönlerine dikkat edilerek çizilir. Kaş bitimine dek bu uygulama devam eder. Her iki kaş da birbirine eşit olduğunda, işlem iki hafta sonra yapılacak olan son uygulamaya kadar bitmiş sayılır. İki hafta sonra bu uygulamanın yeniden tekrar edilmesinin sebebi hem renk tonunun uyup uymadığını kontrol etmek, hem de olası bir renk açılması varsa rengin üstünden yeniden giderek kalıcılığını sabitlemektir.